mlpg.net
当前位置:首页 >> 粤语 >>

粤语

多听:书店有粤语学习教材配光碟(或磁... 137 2013-06-02 没关系用粤语怎么 说啊?? 3 2013-04-12 “谢谢、不用谢、对不起、没关系、你说的对”这些...

给粤语为俾 波疑切。好像粤语没有给力的说法,只有“够劲”。拼音不兼容粤语,很多字打不出来。

翻译: 仲有冇。 仲--------zung6,读第六声。同音字:衶, 诵, 讼。 有--------jau5,读第五声。同音字:友, 韖, 槱。 冇--------mou5,读第五声。同音字:武、舞。 给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在右边的工具兰中,你可以输入你...

人-------jan4,读第四声。同音字:仁、寅。 给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在右边的工具兰中,你可以输入你要读的单词(繁体字),或者输入对应和音标,你自己找一下: http://arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/ 广州话常用语请用内...

早晨,用粤语读出来就是早上好的意思。读音和“走神zou sen”有些相像,但是精通粤语的人会听出明显的区别,听说网上有粤语在线发声字典,你可以去查查早晨...

普通话----广东话 拼音 累 ---- 攰 gui 哄 ---- 氹 dang 生气 ---- 嬲 niao 生气 ---- 嫐 nao 想 ---- 谂 shen 雌性 ---- 乸 na 双胞胎---- 孖 ma 全 ---- 冚 kan 二十 ---- 廿 nian 三十 ---- 卅 sa 没有 ---- 冇 mao 蟑螂 ---- 甴曱 gad zad(...

粤语 “唔” 有两个意思。 一,“唔”(粤语)和 “嗯”(中文)的意思相同,“是” (中文)或默认的意思。“唔” 的粤语读音和中文谐音 “嗯” 的音...

2011-08-17 粤语 在哪里、在这里怎么说 33 2014-06-14 广东话 这个 那个。粤语怎么写? 5 2014-01-07 那边,这边,那里,这里,哪里、白话怎么说 4 2013...

看:睇或望。什么:乜嘢或咩嘢。整句是:睇乜嘢或望乜嘢。但如果你说的是:看什么看。那就可以有以下几种说法:啤咩嘢啤(周星驰电影经常出现);望咩嘢望;睇咩嘢睇;及咩嘢及。第一句啤的意思可以说时盯,也就是说人家用一种凌厉的眼神看着你...

啱 啱 yán ㄧㄢˊ 粤语,合;合适:呢种款式~心水(这种款式合她的心意)。我讲两句,唔知~唔~(我说两句,不知道合适不合适)。 粤语,对;行;可以:你讲得~(你说得对)。~啦(行,可以)。 粤语,恰巧;刚好:佢~撞到个老友(他恰巧碰...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mlpg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com